Trung tâm Da liễu Hà Tĩnh: Tập huấn "Cập nhật kiến thức về bệnh phong" April 24, 2015

Đối tượng dự tập huấn gồm cán bộ y tế thôn bản, cán bộ chuyên trách phong hệ xã, cán bộ y tế Trường học trên địa bàn 2 huyện nói trên.                                                                          Phan Hiếu Xem thêm :hà tĩnh, da liễu, bệnh nhân phong, Trung ương Quỳnh Lập, Cán bộ y tế, Trung tâm Y […]

Comments (0) Read more